23 maja 2024 22:47
Ile kosztuje prawnik upadłość konsumencka?

Ile kosztuje prawnik upadłość konsumencka?

Ile kosztuje prawnik upadłość konsumencka? Czy brak majątku nie pozwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Nie. Poza majątkiem nie trzeba także uzyskiwać żadnych dochodów. Upadłość konsumencka toczy się w postępowaniu sądowym, którego celem jest częściowe lub całkowite oddłużenia konkretnej osoby. Jeżeli ktoś chce ogłosić bankructwo może złożyć do sądu stosowny wniosek. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o zwolnienie z opłaty sądowej. Na pewno wszyscy wiedzą, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, dlatego aby uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, trzeba wesprzeć się pomocą prawnika.

Wydatki, z jakimi wiąże się ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ile kosztuje prawnik upadłość konsumencka?Pierwszym wydatkiem, jaki wiąże się z ogłoszeniem upadłości działalności gospodarczej, są koszty sądowe, na szczęście niewielkie – 30 złotych. Ile kosztuje prawnik od upadłości konsumenckiej? Koszty będą zależne od cennika danej kancelarii prawnej upadłości konsumenckiej, ale skorzystanie chociażby z porady prawnej i sporządzenia wniosku, jest niezbędne. Honorarium prawnika kształtuje w widełkach od 1500 do 3000 złotych. Jest ono ustalane indywidualnie w zależności od złożoności danej sprawy. Samodzielne napisanie wniosku może wiązać się z błędami merytorycznymi a to spowoduje jego nieprzyjęcie lub odrzucenie. Nie ma znaczenia czy sprawa dotyczy upadłości przedsiębiorstwa czy osoby prywatnej pomoc prawna jest niezbędna. O czym trzeba pamiętać poszukując prawnika? Radca prawny lub adwokat musi specjalizować się w upadłości konsumenckiej, nie wszystkie kancelarie zajmują się tą dziedziną prawa.

Jakie koszty wiążą się z pomocą prawną?

Na końcowy koszt prawnika od upadłości konsumenckiej składa się wiele czynników:
Porada prawna o upadłość działalności gospodarczej to koszt w granicach 200 złotych
Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką to koszt około 350 złotych
Reprezentowanie interesów klienta podczas rozprawy sądowej to około 300 złotych.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć podczas rozprawy sądowej?

Ile kosztuje prawnik od upadłości konsumenckiej, to tylko jeden ze składników całkowitych kosztów tego procesu. Jeżeli uda się uzyskać ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dojdą jeszcze inne koszty postępowania. Od czego zależy ich wysokość? Przede wszystkim od długości trwania całego postępowania. Jednak możliwe jest zwolnienie z opłat związanych z takim postępowaniem. A co z honorarium syndyka? Niestety, podstawowa część kosztów, jakie będą niezbędne do uiszczenia po postępowaniu jest zapłacenie syndykowi.

Wysokość takiego wynagrodzenia jest zależna od:

  • Wyceny masy upadłościowej
  • Środków, jakie są niezbędne na zaspokojenie wierzycieli
  • Ilości pracy, jaką musi wykonać syndyk w czasie trwania postępowania a także trudności i złożoności sprawy.

Korzystając z usług kancelarii prawnej od upadłości konsumenckiej można liczyć nie tylko na poradę prawną, ale również na reprezentowanie przez prawnika w sądzie. Dla osób ubiegających się o upadłość firmy jednoosobowej czy też przedsiębiorstwa, prawnik będzie miał dobrą wiadomość. A mianowicie ustawodawca wskazał zarówno minimalną jak i maksymalną wysokość kwoty należnej syndykowi. Jaka to może być kwota? Na podstawie obowiązujących przepisów opłata czynności syndyka kształtuje się na poziomie od około 1200 złotych do 9500 złotych (bez VAT).

Co się stanie, jeżeli nie uda się z majątku pokryć wszystkich kosztów postępowania?

W przypadku braku środków na opłatę postępowania o upadłość działalności gospodarczej zarówno z majątku jak i z funduszy pieniężnych, koszty pokryje Skarb Państwa. Ale jest to tymczasowe. Jeżeli wystarczające środki wpłyną do masy upadłościowej (np. sprzedaż mieszkania, auta), syndyk przekaże je do Skarbowi Państwa. A co się stanie, jeżeli takie środki nie wpłyną? Osoba, która uzyskała upadłość konsumencką będzie musiała zwracać zaległą kwotę w postaci planu spłat wierzycieli. Co się stanie, gdy prawnikowi z kancelarii prawnej od upadłości konsumenckiej uda się wywalczyć umorzenie zobowiązań i sąd nie ustali planu spłaty wierzycieli? W takiej sytuacji umorzeniu będą podlegały także koszty postępowania upadłościowego.

Kto może wystąpić do sądu o zmniejszenie lub umorzenie zobowiązań?

Czy tylko osoba nieprowadząca działalności gospodarczej może wystąpić do sądu o upadłość konsumencką? Tak, w momencie ubiegania się o upadłość musi być osobą prywatną. Na podstawie ostatniej nowelizacji ustawy wyłączono 10 letni okres karencji dla byłych przedsiębiorców. Dzięki temu, ma on możliwość wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej już następnego dnia po wyrejestrowaniu swojej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby:

  • Nieposiadające jakiegokolwiek majątku
  • Będące byłymi przedsiębiorcami
  • Będące obecnie członkiem zarządu spółki z o.o.
  • Posiadające kredyt we frankach
  • Które poręczyły za cudzy dług
  • Komornik prowadzi według takiej osoby postępowanie egzekucyjne
  • Rolnicy.

Z tego powodu o upadłość konsumencką mogą ubiegać się osoby prywatne oraz firmy, przedsiębiorstwa, jednoosobowa działalność gospodarcza, które już zamknęły działalność. Sprawa o upadłość działalności gospodarczej trwa najczęściej około trzech miesięcy, czasami całe postępowanie po ogłoszeniu upadłości może trwać kilka lat. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy prawnej i powierzenie swojej sprawy prawnikowi, który jest biegły w tej dziedzinie i będzie nadzorował pracę syndyka.